Läslandslaget 300x300 Heja Läslandslaget!När det talas om barns och framförallt pojkars sviktande läs- och skrivförmåga, passar det ju bra med en satsning på ett Läslandslag! Det är precis vad Pintxo Förlag tillsammans med André Pops nu gör. Syftet är att uppmana fler föräldrar att träda fram som läsande förebilder.

– Alla som antar utmaningen att varje dag i sommar läsa en stund för sina (eller andras!) barn platsar i Läslandslaget, förklarar Pops.

I det pressmeddelande som gick ut i dag berättar man vidare att endast var tredje förälder läser för sina barn, till skillnad från tio år sedan när andelen var dubbelt så hög. Var femte elev går dessutom ur grundskolan utan att läsa tillräckligt bra för att kunna plugga vidare. Hemmet har störst påverkan på barns läsvanor, därefter kommer tv och på tredje plats kommer skolan.

– Jag är själv småbarnspappa och vet hur svårt det kan vara med tid och ork. Men vi föräldrar måste ta täten och visa våra barn att läsning är viktigt, fortsätter Pops. Precis på samma sätt som vi signalerar att idrott är viktigt då vi skjutsar till träningar och matcher.

Bra initiativ och ganska smart av Pintxo Förlag att fronta populäre Pops, som dessutom är aktuell med en ny barnbok. Jag tror hursomhelst att det här är en rolig utmaning som kan bli en draghjälp för föräldrar och barn!

Heja Läslandslaget!

Läslandslaget hittar man på www.facebook.com/laslandslaget.